Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời...

CHIA KIẾN THỨC - SẺ NIỀM VUI

Liên Hệ Trao Đổi

Mr.Cường, 0828.99.2328, Ms.Thủy 0984.85.7787

Sunday, 23 June 2019

QUY TẮC CHUYỂN TỪ ÂM HÁN VIỆT SANG ÂM ON


QUY TẮC CHUYỂN TỪ ÂM HÁN VIỆT SANG ÂM ON
Trước hết mình nêu lên 1 số khái niệm sẽ dùng cho âm HÁN VIỆT và âm ON như sau: 
* ÂM ĐẦU: Là chữ cái đầu trong 1 từ như: H/L/K/M…. 
* ÂM VẦN: Là các vần trong 1 từ như: ~ AN/EN/I/ÔI…. 
+Chữ HÁN thì âm đầu là H, âm vần của nó là ÁN
+Chữ かん (KAN) thì âm đầu thuộc hàng K, âm vần là AN 
Sau đây mình sẽ đưa ra 1 số quy tắc đơn giản sau: 
1. Những âm Hán Việt có ÂM ĐẦU là H/K/GI/C/QU thì âm ON sẽ có âm đầu thuộc hàng  K (
か/き/く/け/こ) 
2. Những âm Hán Việt có ÂM ĐẦU là T thì âm On sẽ chuyển thành S ( ~90%)
(さ/し/す/せ/そ)hoặc T ( ~10 %) (た/ち/つ/て/と) 
3. Những âm Hán Việt có ÂM VẦN có chứa : EN, EM như : ~IÊN, ~UYÊN, ~ÊN, ~IÊM thì âm ON của nó sẽ là ~ÊN
(せん/でん/てん。。。)


=>Kết hợp 2 quy tắc trên ta có thể biết được âm ON của một số chữ Kanji như sau; 
1*TIÊN= T+ IÊN=S+EN=SEN (
せん) 
先生-TIÊN SINH- せんせい= Thầy, cô giáo 
先月=TIÊN NGUYỆT- せんげつ= Tháng trước 
2*HIẾN= H+ IẾN=K+EN=KEN
(けん) 
貢献-CỐNG HIẾN- こうけん= Cống hiến 
 3*KIẾN=K+IẾN=K+EN=KEN
(けん) 
見学-KIẾN HỌC- けんがく= Tham quan học tập 
意見-Ý KIẾN- いけん= Ý kiên 
4*TUYẾN=T+UYẾN=S+EN=SEN
(せん) 
新幹線-T N CÁN TUYẾN- しんかんせん= Tàu siêu tốc 
線路-TUYẾN LỘ- せんろ= Đường tàu 
5*NGUYÊN=NG+UYÊN=G+EN=GEN
(げん) 
原因-NGUYÊN NH N- げんいん= Nguyên nhân 
原理-NGUYÊN LÍ- げんり= Nguyên lí 
 4. Những âm Hán Việt có âm đầu là NG thì âm ON sẽ có âm Đầu là G (
が、ぎ、ぐ、げ、ご) 
NGOẠI—->GAI 
NGỮ——->GO 
NGÔN—–>GEN 
NGHIỆP–>GYOU 
NGHỊ—–>GI 
5.Những âm HÁN VIỆT có âm Vần là ~AN/AM thì âm ON sẽ chuyển ~ AN 
HÁN—->KAN 
HÀN—->KAN 
THAM–>SAN 
=> Kết hợp các quy tắc trên ta có cách đọc cho các chữ KANJI sau: 
1.(
) NGẠN=NG+AN=G+AN=GAN(がん) 
*
海岸=HẢI NGẠNーかいがん= BỜ BIỂN 
2.(
) TÁN=T+ÁN=S+AN=SAN(さん)
*解散=GIẢI TÁNーかいさん=GIẢI TÁN 
3.(
) HÀN=H+ÀN=K+AN=KAN(かん) 
*
韓国=HÀN QUỐCーかんこく=HÀN QUỐC 
4.(
) THAM=TH+AM=S+AN=SAN(さん) 
*
参加-THAM GIAーさんか=THAM GIA 
5.(
) QUAN=QU+AN=K+AN=KAN(かん) 
*
関係ーQUAN HỆ=かんけい=QUAN HỆ 
*
関連ーQUAN LIÊN=かんれん=LIÊN QUAN 
6.(
) QUẢN=QU+ẢN=K+AN=KAN(かん) 
*
管理ーQUẢN LÍ=かんり=QUẢN LÍ 
7.(
) QUÁN=QU+ÁN=K+AN=KAN(かん) 
*
大使館ーĐẠI SỨ QUÁN=たいしかん=ĐẠI SỨ QUÁN 
*
図書館ーĐỒ THƯ QUÁN=としょかん=THƯ VIỆN *体育館ーTHỂ DỤC QUÁN=たいいくかん=NHÀ THI ĐẤU 
8.(
) TAM=T+AN=S+AN=SAN(さん) 
*
三年ーTAM NIÊN=さんねん=3 NĂM 
*
三人ーTAM NHÂN=さんにん=3 NGƯỜI 
9.(
源/原)NGUYÊN=NG+UYÊN=G+EN=GEN(げん) 
*
原因ーNGUYÊN NH N=げんいん=NGUYÊN NH N 
*
電源ーĐIỆN NGUYÊN=でんげん=NGUỒN ĐIỆN 
10.(
) SẢN=S+AN=S+AN=SAN(さん) 
*
産業ーSẢN NGHIỆP=さんぎょう=SẢN NGHIỆP 
*
生産ーSINH SẢN=せいさん=SẢN XUẤT 
*
農産ーNÔNG SẢN=のうさん=NÔNG SẢN 

No comments:

Post a comment