Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời...

CHIA KIẾN THỨC - SẺ NIỀM VUI

Liên Hệ Trao Đổi

Mr.Cường, 0828.99.2328, Ms.Thủy 0984.85.7787

Sunday, 23 June 2019

Tích hợp khung chát trực tuyến đẹp cho Blogspot

Đây là khung chát trực tuyến của facebook, các bạn có thể chát trực tiếp với khách hàng ngay trên website của mình.
Bước 1: Bạn vào Mẫu --> chỉnh sửa HTML, tìm ( Ctrl+F)  thẻ  </body>
Bước 2: Bỏ đoạn  Code bên dưới trên thẻ  </body>   đóng lại. Save
<style type="text/css">
.hisella-messages { position: fixed; bottom: 0; right: 0; z-index: 999999; }
.hisella-messages-outer { position: relative; }
#hisella-minimize { background: #3b5998; font-size: 14px; color: #fff; padding: 3px 10px; position: absolute; top: -34px; left: -1px; border: 1px solid #E9EAED; cursor: pointer; }
@media screen and (max-width:768px){ #hisella-facebook { opacity:0; } .hisella-messages { bottom: -300px; right: -135px; } }
</style>
<div id='fb-root'></div>
<script>
(function($) { $(document).ready(function(){ $( '#hisella-minimize' ).click( function() { if( $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity' ) == 0 ) { $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity', 1 ); $( '.hisella-messages' ).animate( { right: '0' } ).animate( { bottom: '0' } ); } else { $( '.hisella-messages' ).animate( { bottom: '-300px' } ).animate( { right: '-135px' }, 400, function(){ $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity', 0 ) } ); } } ) }); })(jQuery);
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<div class="hisella-messages"><div class="hisella-messages-outer"><div id="hisella-minimize">Chat trên Facebook </div><div id="hisella-facebook" class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='350' data-hide-cover='false' data-href='https://www.facebook.com/abc' data-show-facepile='true' data-show-posts='false' data-small-header='false' data-tabs='messages' data-width='240'></div></div></div>
Bạn thay link mầu đỏ thành link fanpage của bạn nha, https://www.facebook.com/abc
Ok vậy là xong,
( Sưu tầm )

No comments:

Post a comment