Tích hợp khung chát trực tuyến đẹp cho Blogspot

Đây là khung chát trực tuyến của facebook, các bạn có thể chát trực tiếp với khách hàng ngay trên website của mình.
Bước 1: Bạn vào Mẫu --> chỉnh sửa HTML, tìm ( Ctrl+F)  thẻ  </body>
Bước 2: Bỏ đoạn  Code bên dưới trên thẻ  </body>   đóng lại. Save
<style type="text/css">
.hisella-messages { position: fixed; bottom: 0; right: 0; z-index: 999999; }
.hisella-messages-outer { position: relative; }
#hisella-minimize { background: #3b5998; font-size: 14px; color: #fff; padding: 3px 10px; position: absolute; top: -34px; left: -1px; border: 1px solid #E9EAED; cursor: pointer; }
@media screen and (max-width:768px){ #hisella-facebook { opacity:0; } .hisella-messages { bottom: -300px; right: -135px; } }
</style>
<div id='fb-root'></div>
<script>
(function($) { $(document).ready(function(){ $( '#hisella-minimize' ).click( function() { if( $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity' ) == 0 ) { $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity', 1 ); $( '.hisella-messages' ).animate( { right: '0' } ).animate( { bottom: '0' } ); } else { $( '.hisella-messages' ).animate( { bottom: '-300px' } ).animate( { right: '-135px' }, 400, function(){ $( '#hisella-facebook' ).css( 'opacity', 0 ) } ); } } ) }); })(jQuery);
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<div class="hisella-messages"><div class="hisella-messages-outer"><div id="hisella-minimize">Chat trên Facebook </div><div id="hisella-facebook" class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='350' data-hide-cover='false' data-href='https://www.facebook.com/abc' data-show-facepile='true' data-show-posts='false' data-small-header='false' data-tabs='messages' data-width='240'></div></div></div>
Bạn thay link mầu đỏ thành link fanpage của bạn nha, https://www.facebook.com/abc
Ok vậy là xong,
( Sưu tầm )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

TÌM HIỂU "BÍ QUYẾT CHĂM SÓC DA CỦA PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI"